مدارک لازم جهت عضویت در انجمن غلات ایران به شرح زیر می باشد:
۱- ارایه درخواست کتبی عضویت در انجمن به همراه اطلاعات تماس اعم از آدرس، ایمیل، کدپستی، تلفن، فاکس و تلفن همراه
۲- ارایه آگهی تاسیس شرکت
۳- ارایه آگهی آخرین تغییرات
۴- پروانه بهره برداری یا برگ سبز گمرکی مبنی بر واردات یکی از انواع غلات
۵- کارت بازرگانی دارای اعتبار
۶- پرداخت حق ورودیه به مبلغ ۱۵ میلیون تومان و حق عضویت ماهانه ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان