کشاورزان اروپایی محصول خود را برداشت نمی کنند

کشاورزان اروپایی محصول خود را برداشت نمی کنند

بحران انرژی به کشاورزی اتحادیه اروپا رسیده و به دلیل افزایش هزینه ها کشاورزان محصول خود را برداشت نمی کنند.

به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران به نقل از رویترز، افزایش قیمت انرژی در همه فرایند تولید و بازار محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا تاثیر گذار بوده و هشدار می دهند که ادامه این وضع موجب شود  کشاورزان محصول خودرا برداشت نکنند.

در حالی که قیمت انرژی از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۱۰ برابر شده افزایش هزینه های تولید و برداشت برای کشاورزان غیر قابل تحمل شده است، این مسئله بویژه برای محصولات سبزی و صیفی که عمدتا گلخانه ای هستند و انرژی بیشتری صرف می کنند حادتر است.

قیمت صورتحساب های انرژی که در سال ۲۰۲۱ برای کشاورزی ۱۲۰ هزار دلار تمام می شد اکنون به یک میلیون دلار رسیده یعنی بیش از ۱۰ برابر شده است.

گلخانه های برق و گاز بیشتری برای گرم کردن نیاز دارند و هزینه ها تولید بالاتر می رود، اینها آخر کار نیست کشاورزان برای اینکه هزینه های خود را کاهش دهند، از کارگران کمتری استفاده می کنند و اشتغال در بخش کشاورزی هم تهدید جدی شده است

گزارش رئیس اتحادیه تولید کنندگان در فرانسه هم از کاهش ۴ هزار شغل تنها در فرانسه حکایت دارد.

همه مشکلات فرایند تولید بر زنجیره عرضه در بازار هم تاثیر گذار شده و محصولات کمتری در سوپرمارکت ها عرضه می شود و حتی پیش بینی شده است که این بحران بر عرضه موادغذایی به کشورهایی نظیر مراکش،‌مصر و تونس و ترکیه هم تاثیر بگذارد.

بر اساس این گزارش، وابستگی شدید اتحادیه اروپا به انرژی روسیه عامل ایجاد بحران حتی در بخش کشاورزی و موادغذایی اتحادیه اروپا نیز شده است.

اتحادیه اروپا تلاش می کند که تولیدات انرژی خود را از روسیه کمتر و طی یک برنامه ای متوقف کند اما وابستگی بیش از اندازه باعث شده نتوانند برنامه خود را اجرایی کنند. در این میان برخی کشورها هم از اتحادیه اروپا خواسته اند که آنها به این کمپین منع واردات نپیوندند.

رویترز، افزایش قیمت انرژی در همه فرایند تولید و بازار محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا تاثیر گذار بوده و هشدار می دهند که ادامه این وضع موجب شود  کشاورزان محصول خودرا برداشت نکنند.

در حالی که قیمت انرژی از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۱۰ برابر شده افزایش هزینه های تولید و برداشت برای کشاورزان غیر قابل تحمل شده است، این مسئله بویژه برای محصولات سبزی و صیفی که عمدتا گلخانه ای هستند و انرژی بیشتری صرف می کنند حادتر است.

قیمت صورتحساب های انرژی که در سال ۲۰۲۱ برای کشاورزی ۱۲۰ هزار دلار تمام می شد اکنون به یک میلیون دلار رسیده یعنی بیش از ۱۰ برابر شده است.

گلخانه های برق و گاز بیشتری برای گرم کردن نیاز دارند و هزینه ها تولید بالاتر می رود، اینها آخر کار نیست کشاورزان برای اینکه هزینه های خود را کاهش دهند، از کارگران کمتری استفاده می کنند و اشتغال در بخش کشاورزی هم تهدید جدی شده است

گزارش رئیس اتحادیه تولید کنندگان در فرانسه هم از کاهش ۴ هزار شغل تنها در فرانسه حکایت دارد.

همه مشکلات فرایند تولید بر زنجیره عرضه در بازار هم تاثیر گذار شده و محصولات کمتری در سوپرمارکت ها عرضه می شود و حتی پیش بینی شده است که این بحران بر عرضه موادغذایی به کشورهایی نظیر مراکش،‌مصر و تونس و ترکیه هم تاثیر بگذارد.

بر اساس این گزارش، وابستگی شدید اتحادیه اروپا به انرژی روسیه عامل ایجاد بحران حتی در بخش کشاورزی و موادغذایی اتحادیه اروپا نیز شده است.

اتحادیه اروپا تلاش می کند که تولیدات انرژی خود را از روسیه کمتر و طی یک برنامه ای متوقف کند اما وابستگی بیش از اندازه باعث شده نتوانند برنامه خود را اجرایی کنند. در این میان برخی کشورها هم از اتحادیه اروپا خواسته اند که آنها به این کمپین منع واردات نپیوندند.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *