با حکم سیدجواد ساداتی نژاد، علیرضا مهاجر سرپرست معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن تامین‌کنندگان غلات ایران، وزیر جهاد کشاورزی در حکمی، علیرضا مهاجر را به عنوان سرپرست معاونت امور زراعت این وزارتخانه منصوب کرد.