محسن امینی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن تامین‌کنندگان غلات ایران، در جریان برگزاری انتخابات اعضای هیات رییسه کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، محسن امینی به عنوان رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق ایران شد.