رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران گفت: ب وجود آنکه، تخصیص و تامین ارز واردات کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یافته اما ارزش ترخیص این کالاها، منفی ۳ درصد برآورد شده که این ناشی از افزایش قیمت جهانی این اقلام است.

به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیل اتاق تهران در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران عنوان کرد که با وجود آنکه، تخصیص و تامین ارز واردات کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یافته اما ارزش ترخیص این کالاها، منفی ۳ درصد برآورد شده که این ناشی از افزایش قیمت جهانی این اقلام است.

او با اشاره به کاهش بودجه واردات کالاهای اساسی در سال‌های اخیر گفت: در سال جاری دولت ناگزیر است حدود ۸ میلیون تن گندم خریداری کند که ارز مورد نیاز برای خرید این کالا به ۲.۵ میلیارد دلار ‌می‌رسد. قیمت جهانی روغن از ۷۰۰ به ۱۵۰۰ دلار رسیده و این افزایش قیمت باید در تخصیص ارز مورد توجه قرار گیرد. اکنون بهترین راهکار این است که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. بخش خصوصی هم ‌می‌تواند از طریق تهاتر و صادرات کالا این اقلام را تامین کند.