درباره ما

تامین امنیت غذایی طی سال‌های گذشته به یکی از اولویت‌های اصلی تمامی کشورها در دنیا تبدیل شده و بر اساس آن، دولتها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی تلاش کرده‌اند تا با تدوین برنامه‌های منسجم و دقیق، این حوزه را در حد اعلای خود، مورد توجه قرار دهند.

اطلاعات تماس