جزئیات دومین کنفرانس بین المللی ایران گرین/فرصت بی نظیر ایران برای رایزنی با تامین کنندگان زنجیره غلات دنیا

جزئیات دومین کنفرانس بین المللی ایران گرین/فرصت بی نظیر ایران برای رایزنی با تامین کنندگان زنجیره غلات دنیا

دبیر اجرایی کنفرانس ایران گرین با بیان اینکه کل بازیگران حوزه غلات گرد هم خواهند آمد و ارایه نظرات و پیشنهادات آنها به طور قطع برای سیاستگذاران راهگشا خواهد بود اظهار داشت: در این میان تجاری از روسیه ترکیه و…