کشاورزان اروپایی محصول خود را برداشت نمی کنند

کشاورزان اروپایی محصول خود را برداشت نمی کنند

بحران انرژی به کشاورزی اتحادیه اروپا رسیده و به دلیل افزایش هزینه ها کشاورزان محصول خود را برداشت نمی کنند. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران به نقل از رویترز، افزایش قیمت انرژی در همه فرایند تولید…