دومینوی ممنوعیت صادرات و گرانی مواد غذایی در دنیا

دومینوی ممنوعیت صادرات و گرانی مواد غذایی در دنیا

اگرچه روسیه و اوکراین بخش عمده‌ای از بازار جهانی مواد غذایی را تامین کرده و حالا در شعله‌های آتش جنگ، کند شدن روند صادراتشان بازار را تحت تاثیر قرار داده است؛ اما برخی دیگر از کشورها نیز در یک حرکت…