انبارها و سیلوهای کشور مملو از گندم‌ است

انبارها و سیلوهای کشور مملو از گندم‌ است

۱۰۰ هزار تن بار گندم یک کشتی غول‌پیکر که می‌توان آن را «تایتانیکِ» کشتی‌های باری جهان نامید، تخلیه و محموله‌های آن به صورت حمل‌ونقل یک‌سره از این بندر به مقاصد تعیین شده ارسال ‌شد. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین…