افزایش شدید قیمت گندم با افزایش درگیری بین روسیه و اوکراین

افزایش شدید قیمت گندم با افزایش درگیری بین روسیه و اوکراین

قیمت جهانی گندم با نگرانی از عدم تحقق صادرات اوکراین و نیز درگیری های شدید روز دوشنبه بین روسیه و اوکراین افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران به نقل از راشاتودی، قیمت جهانی گندم روز…