محور صحبت‌های امروز رئیس جمهور در وزارت جهاد کشاورزی

محور صحبت‌های امروز رئیس جمهور در وزارت جهاد کشاورزی

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، رئیس جمهور به جایگزینی خوراک دام، تولید دانه های روغنی و سلامت محصولات کشاورزی تاکید بسیار داشته است. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، سید رضا ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفت:…