سه راهکار طلایی مقابله با بحران غذایی به روایت بانک جهانی

سه راهکار طلایی مقابله با بحران غذایی به روایت بانک جهانی

جنگ روسیه و اوکراین، شیوع ویروس کرونا و تغییرات آب و هوایی از مهمترین عواملی است که اقتصاد کشورها، امنیت غذایی و بازارهای جهانی را تهدید می‌کند در این میان سه راهکار اصلی برای مقابله وجود دارد. به گزارش روابط…