راهکار سازمان ملل متحد بر بحران غذا و انرژی جهان

راهکار سازمان ملل متحد بر بحران غذا و انرژی جهان

سازمان ملل متحد ۴ راهکار برای بحران غذا و انرژی جهان اعلام کرده است که در صورت اجرا دسترسی همه کشورها را بهتر خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، پس از شیوع ویروس کرونا و…