پشت پرده دروغ پراکنی علیه شرکت‌های تولیدی ؛اقتصاد هدف گرفته شده

پشت پرده دروغ پراکنی علیه شرکت‌های تولیدی ؛اقتصاد هدف گرفته شده

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران در واکنش به اتهامات مطرح شده علیه یکی از شرکت‌های بزرگ لبنی، گفت: دروغ پردازان صنعت و اقتصاد کشور را هدف گرفته اند. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، سید احمد…