نکات شاخص بودجه ۱۴۰۱ در بخش کشاورزی چیست؟

نکات شاخص بودجه ۱۴۰۱ در بخش کشاورزی چیست؟

اختصاص یارانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل حذف ارز ترجیحی، اعتبار ۴ هزار میلیارد تومانی نهاده های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و تادیه تعهدات و اختصاص ۷۳.۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و معیشتی از جمله نکات شاخص…