فائو: تولید غلات در ایران امسال ۱۷.۳ درصد رشد کرد‌

فائو: تولید غلات در ایران امسال ۱۷.۳ درصد رشد کرد‌

بر اساس گزارش فائو، ایران در سال زراعی امسال که در مهر‌ به پایان رسید، ۲۰.۸ میلیون تن غلات تولید کرد که نسبت به سال گذشته ۱۷.۳ درصد افزایش داشته است. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران،…