تولید غلات نصف شد /کانتینرهای غلات در دریا سرگردانند

تولید غلات نصف شد /کانتینرهای غلات در دریا سرگردانند

مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرده است تولید غلات به خصوص گندم در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه دلیل شیوع خشک سالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نصف رسیده است. به گزارش روابط عمومی انجمن…