طرح تولید پایدار گندم برای تامین ۱۳.۵ میلیون تن محصول

طرح تولید پایدار گندم برای تامین ۱۳.۵ میلیون تن محصول

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی: در سال جاری تولید ۱۳.۵ میلیون تن هدفگذاری شده است. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این که طرح تولید پایدار گندم…