تعیین مسیرهای جایگزین حمل و نقل غلات روسیه

تعیین مسیرهای جایگزین حمل و نقل غلات روسیه

مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که تحریم‌های غرب جلوی صادرات غلات روسیه را گرفته ولی روسیه به شکلی فعال روی ایجاد برنامه‌های لجستیکی و مسیرهای جایگزین حمل و نقل کار کرده‌ایم و با…