دستور رئیس جمهوری برای اولویت قراردادن حمل ریلی کالاهای اساسی

دستور رئیس جمهوری برای اولویت قراردادن حمل ریلی کالاهای اساسی

مدیرعامل راه‌آهن گفت: حمل و نقل ریلی بیش از تحریم‌های خارجی، از تحریم‌های داخلی زیان دیده که از همین رو راه آهن تلاش کرده تا تحریم‌ها و موانع پیشرفت داخلی را از سر راه بردارد. به گزارش روابط عمومی انجمن…