عبور خرید تضمینی گندم از مرز ۲ میلیون تن

عبور خرید تضمینی گندم از مرز ۲ میلیون تن

شرکت بازرگانی دولتی ایران همزمان با عبور میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان سراسر کشور از مرز ۲ میلیون تن، استان خوزستان را به عنوان رکورددار خرید گندم در کشور اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات…