ردیابی غلات؛ تجربه سودمند همسایگان خزر

ردیابی غلات؛ تجربه سودمند همسایگان خزر

بزرگترین تولیدکنندگان غلات در حاشیه خزر قصد دارند با راه اندازی سامانه ردیابی غلات، وضعیت تولید و صادرات این نهاده‌ها را ساماندهی کنند. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، رئیس کمیته بازرسی سازمان کشاورزی صنعتی قزاقستان با…