ثبت سفارش گندم موردی انجام می شود

ثبت سفارش گندم موردی انجام می شود

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران گفت: اکنون مجوز ثبت سفارش فقط به صورت موردی و برای ورود موقت صادر می‌شود؛ درحالیکه معاون اول رئیس جمهور دستور داده تا بخش خصوصی در واردات گندم فعال شود. به گزارش…