نان گران نمی شود

نان گران نمی شود

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قرا رنیست قیمت نان افزایش یابد و همین قیمت های فعلی ادامه دارد اما به زودی شیوه پرداخت یارانه نان تغییر می کند. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، پس…