جهان فقط ۱۰ هفته ذخیره گندم دارد

جهان فقط ۱۰ هفته ذخیره گندم دارد

یک کارشناس به سازمان ملل متحد هشدار داد که جهان فقط ۱۰ ذخیره گندم دارد و کشورها برای مقابله با این بحران باید اجماع کنند. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، بر اساس گزارش راشاتودی، راشاتودی، کاهش…