دور تند قیمت های جهانی/تورم افسار گسیخته غرب را از پای درآورد

دور تند قیمت های جهانی/تورم افسار گسیخته غرب را از پای درآورد

قیمت های جهانی روز به روز در حال افزایش است و سیاست های غرب هم نتوانسته این تورم افسار گسیخته را مهار کند. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، افزایش قیمت‌های جهانی همچنان روی دور تند است…