تداوم رشد قیمت‌های جهانی

تداوم رشد قیمت‌های جهانی

با وجود صادرات اوکراین که با میانجیگری سازمان ملل متحد شکل گرفت، قیمت‌های جهانی همچنان افزایشی است. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد و حتی صادرات از…