معاون اول رئیس‌جمهور مامور راه‌اندازی کمیته ارز ۴۲۰۰ تومانی

معاون اول رئیس‌جمهور مامور راه‌اندازی کمیته ارز ۴۲۰۰ تومانی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس، از تشکیل کمیته مشترک بین دولت و مجلس برای حذف و یا ابقای ارز ترجیحی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین‌کنندگان غلات ایران، رحیم زارع سخنگوی…