طرح تولید پایدار گندم برای تامین ۱۳.۵ میلیون تن محصول

طرح تولید پایدار گندم برای تامین ۱۳.۵ میلیون تن محصول

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی: در سال جاری تولید ۱۳.۵ میلیون تن هدفگذاری شده است. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این که طرح تولید پایدار گندم…

سطح زیر کشت گندم به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار رسید

سطح زیر کشت گندم به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار رسید

از ابتدای کشت پائیزه تا پایان آبان ماه بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت گندم رفته است. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در…