شورای تجاری ایران و روسیه آغاز به کار می‌کند

شورای تجاری ایران و روسیه آغاز به کار می‌کند

شورای تجاری ایران و روسیه با هدف رفع موانع همکاری‌های صنعتی و تجاری میان طرف‌های ایرانی و روس آغاز به کار می‌کند. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، همزمان با سفر علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صمت و…