شیر خام گران نمی شود

شیر خام گران نمی شود

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت شیرخام را رد کرد و گفت: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار است این اتفاق بیفتد. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، سید…