پاسخ معاون اول به درخواست انجمن غلات برای صدور مجوز ترانزیت

پاسخ معاون اول به درخواست انجمن غلات برای صدور مجوز ترانزیت

با دستور ویژه معاون اول رییس جمهور به وزیر اقتصاد، از این پس ترانزیت غلات و نهاده های دامی از بنادر کشور به انبارها و سیلوهای تحت کلید گمرکات داخلی امکانپذیر خواهد بود. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان…