اجرای طرح ملی پایداری تولید گندم در کشور

اجرای طرح ملی پایداری تولید گندم در کشور

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح پایداری تولید گندم در سال زراعی ۱۴۰۲ -۱۴۰۱، با موضوعاتی نظیر بذر، عملیات به‌زراعی، کشت قراردادی، مکانیزاسیون و… تدوین شده و در حال اجراست. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات…