روسیه مدل پرداخت جدید برای خریداران گندم تعریف کرد

روسیه مدل پرداخت جدید برای خریداران گندم تعریف کرد

روسیه اعلام کرده است که تنها به کشورهای دوست که بخواهند پول گندم این کشور را به روبل بپردازند گندم خواهد داد. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، راشاتودی اعلام کرد: بزرگترین اپراتور تجاری و لجستیکی محصولات…