ممنوعیت ورود لنج ها و شناورهای سنتی ایران به بنادر قطر لغو شد

ممنوعیت ورود لنج ها و شناورهای سنتی ایران به بنادر قطر لغو شد

سفیر ایران در قطر از لغو ممنوعیت ورود شناورهای سنتی ایران به بنادر قطر خبر داد. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، حمیدرضا دهقانی سفیر ایران در قطر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از لغو…