وزیر جهاد امروز برای افزایش نرخ خرید گندم با رئیس جمهور صحبت می کند

وزیر جهاد امروز برای افزایش نرخ خرید گندم با رئیس جمهور صحبت می کند

مدیرعامل بنیاد علمی گندم‌کاران کشور اعلام کرد امروز وزیر جهاد کشاورزی با رئیس جمهور درباره افزایش قیمت تضمینی گندم مذاکره می‌کند. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، علیقلی ایمانی در پاسخ به اینکه قرار بود قیمت تضمینی…