سطح زیر کشت گندم به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار رسید

سطح زیر کشت گندم به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار رسید

از ابتدای کشت پائیزه تا پایان آبان ماه بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت گندم رفته است. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در…