اوکراین ۶ میلیون تن غلات صادر کرد

اوکراین ۶ میلیون تن غلات صادر کرد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد، اتحادیه اروپا از ماه آوریل ۵.۸ میلیون تن غلات اوکراین را از طریق «خطوط همبستگی» منتقل کرده است. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه…