فریادرس سرپرست معاونت توسعه بازرگانی شد

فریادرس سرپرست معاونت توسعه بازرگانی شد

وزیر جهاد کشاورزی در حکمی سرپرست جدید معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در حکمی ولی‌الله فریادرس را به سمت سرپرست معاونت…