خرید و فروش گندم در برخی از کشورها ممنوع شد

خرید و فروش گندم در برخی از کشورها ممنوع شد

به دلیل کاهش ذخایر گندم برخی از کشورهای منطقه از جمله لبنان و کشورهای شمال آفریقا فروش گندم به غیر از دولت را ممنوع اعلام کردند. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، کشورهای تولیدکننده گندم در پی…