افزایش ۱۳۰ درصدی خرید تضمینی گندم

افزایش ۱۳۰ درصدی خرید تضمینی گندم

مشاور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: امسال خرید تضمینی گندم ۱۳۰ درصد افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، مهدی خواجوی، مشاور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: امسال میزان خرید…