احتمال توقف صادرات گندم و غلات اوکراین

احتمال توقف صادرات گندم و غلات اوکراین

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت: این احتمال وجود داردکه توافق صادرات غلات اوکراین پس از انقضای مدت آن تمدید نشود. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، گفت…