کارگروه تنظیم بازار کشاورزی راه‌اندازی شد

کارگروه تنظیم بازار کشاورزی راه‌اندازی شد

مشاور وزیر جهاد کشاوزی، از راه‌اندازی قرارگاه دیپلماسی غذایی کشاورزی خبر داد و گفت: این قرارگاه هفته گذشته با هدف افزایش صادرات ما به ویژه به کشورهای منطقه راه‌اندازی شده است. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین‌کنندگان غلات ایران، علیرضا…