اختیار زنجیره تولید تا سفره به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد

اختیار زنجیره تولید تا سفره به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در دولت سیزدهم، اختیارات زنجیره تولید تا سفره محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، سیدجواد ساداتی نژاد اظهار داشت: در دولت سیزدهم، اختیارات زنجیره…