لایحه کاهش حقوق ورودی مواد اولیه به یک درصد به مجلس رفت

لایحه کاهش حقوق ورودی مواد اولیه به یک درصد به مجلس رفت

در صورت موافقت مجلس، کاهش حقوق ورودی مواد اولیه و واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد است، به یک درصد کاهش می یابد. به گزارش روابط عمومی…