گزارش استرداد محصولات کشاورزی در مجلس قرائت می‌شود

گزارش استرداد محصولات کشاورزی در مجلس قرائت می‌شود

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: قرار است گزارشی تخصصی در خصوص علل بازگشت محصولات صادراتی کشاورزی به کشور، توسط کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، تهیه و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شود. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین…