تعیین غیرکارشناسی قیمت کالاها در داخل از سوی دولت

تعیین غیرکارشناسی قیمت کالاها در داخل از سوی دولت

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت: به رغم افزایش قیمت‌های جهانی، قیمت کالاها در داخل غیرکارشناسی و حتی کمتر از قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود که این رویه در نهایت منجر به زیان انباشته و کمبود کالا در بازار خواهد…