گرسنگی ۱۹ میلیون نفر در جهان به دلیل کمبود غلات

گرسنگی ۱۹ میلیون نفر در جهان به دلیل کمبود غلات

فائو اعلام کرد کاهش صادرات گندم و سایر کالاهای غذایی از اوکراین و روسیه موجب خواهد شد تا بین ۱۱ تا ۱۹ میلیون نفر در سال آینده گرسنه باشند. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، سازمان خواربار…