یارکشی «گروه هفت» از میان دوستان روسیه به بهانه تامین امنیت غذایی

یارکشی «گروه هفت» از میان دوستان روسیه به بهانه تامین امنیت غذایی

کشورهای «گروه هفت»، ۵ میلیارد دلار به امنیت غذایی در جهان با هدف جلب نظر کشورهای در حال توسعه که بیشتر دوست روسیه هستند، اختصاص دادند. به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، یک مقام ارشد آمریکایی گفت،…